0411-192 99 info@elmannen.com

Elmannen i Ystad

Rotavdrag

30% avdrag från 
den totala kostnaden

Få avdrag för 30 % av hela arbetskostnaden med rotavdrag.

Få avdrag för 30 % av hela arbetskostnaden med rotavdrag.

Om du anlitar ett företag för reparation och underhåll till en bostad eller fritidsbostad som du äger, kan du göra avdrag för halva arbetskostnaden. Avdraget gäller inte kostnader för material och inköp. Du kan inte göra avdrag för nybyggt hus eller tillbyggnad till nya hus.

Du har möjlighet att göra avdrag och få skattereduktion för halva arbetskostnaden på maximalt 50 000 kronor per person och år. Det är personen som utför tjänsten som ansöker om rotavdrag. Det är även personen du anlitat som begär utbetalning från Skatteverket.

För mer information, se Skatteverkets hemsida >>